Přijímací řízení

Vyhlášení přijímacího řízení – zde

Pro školní rok 2020/2021 otevíráme následující studijní obory vzdělání:

počet tříd  kód oboru název oboru  poznámka
přehled kritérií
1 třída  79-41-K/81  Gymnázium  osmileté
1 třída  79-41-K/41  Gymnázium  čtyřleté
1 třída  18-20-M/01  Informační technologie  čtyřleté
1 třída  63-41-M/02  Obchodní akademie  čtyřleté
1 třída  68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost  čtyřleté

 

Důležité informace pro všechny uchazeče v 1. kole přijímacího řízení:

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy, a to na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (§ 60a odst. 2 školského zákona). Tiskopis přihlášky ke vzdělávání – studiu ve SŠ stáhnete zde. Přihlášku lze samozřejmě získat na každé základní škole. Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

Zákonný zástupce uchazeče odevzdá přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2019. Součástí přihlášky je v případě nezletilého uchazeče také jeho souhlasné vyjádření (§ 60a odst. 1 školského zákona).

Přijímací zkoušky se budou konat na všechny obory denního studia z matematiky a českého jazyka formou centrálně zadávaných jednotných testů.

Naše škola pořádá pro uchazeče přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Veškeré aktuální informace o přijímacím řízení najdete na stránkách CERMATU, popřípadě Vám je sdělí výchovná poradkyně školy: Mgr. Eva Jeřábková – tel.: 596 539 330.

Dvanáct důvodů, proč studovat na Gymnáziu a Obchodní akademii v Orlové

Protože

 • nabízíme pestrou paletu studijních oborů (každý si najde ten svůj)
 • využíváme špičkové vybavení IC technologiemi a více než tři desítky kvalitně vybavených odborných učeben a laboratoří
 • disponujeme komplexem velkého sportovního areálu s horolezeckou stěnou a venkovním sportovním areálem
 • podporujeme elektronickou výuku v Moodle
 • umožňujeme nadstandardní výuku jazyků včetně přípravy na zkoušky FCE (anglický jazyk), Zertifikat Deutsch
  i výuku pomocí rodilého mluvčího
 • připravujeme žáky ke státní zkoušce z obchodní korespondence
 • zapojujeme se do mezinárodních projektů ERASMUS + a máme partnerské školy v Německu a v Polsku
 • pomáháme se zajištěním odborných praxí pro žáky oborů informační technologie, obchodní akademie a veřejnoprávní činnost
 • obsazujeme díky svým žákům přední místa v okrese a kraji v různých vědomostních a dovednostních soutěžích
 • nabízíme žákům hlásícím se na čtyřletý studijní obor gymnázium posílenou výuku cizích jazyků (jazyk anglický a německý – dle zájmu), a to od 1. ročníku
 • uskutečňujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
 • vytváříme přátelské a příjemné prostředí, vycházející ze vztahu mezi pedagogy a studenty i materiálního zázemí

 …je jediná v regionu, podobnou nenajdete…

JSME VÍCE NEŽ JEN ŠKOLA…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *