Covid – aktuální informace GOA

INFORMACE O ORGANIZACI VÝUKY OD PONDĚLÍ 12. 4. DO PÁTKU 23. 4. 2021

12. 4. 2021

Docházka do školy: na základě informací MŠMT k provozu škol pokračuje výuka ve všech oborech a ročnících od pondělí 12. 4. 2021 do 23. 4. 2021 distanční formou. Rozvrhy tříd zůstávají stejné, formy výuky (synchronní online, zadání práce…) budou všem žákům sdělovány prostřednictvím Bakalářů minimálně dva dny dopředu. Škola je pro žáky uzavřena. Možné jsou pouze individuální konzultace žáků po předchozí domluvě s vyučujícím. Žák by měl sebou přinést potvrzení o  negativním výsledku neinvazivního preventivního antigenního testu  viru SARS-CoV -2.
—————————————————————————————————————————–

INFORMACE O MIMOŘÁDNÉM OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICVÍ K POSTUPU UCHAZEČE PŘED KONÁNÍM PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

7. 4. 2021

Informace naleznete zde.

—————————————————————————————————————————–

INFORMACE O ORGANIZACI VÝUKY OD PONDĚLÍ 22. 3. DO NEDĚLE 28. 3. 2021

22. 3. 2021

Docházka do školy: na základě informací MŠMT k provozu škol pokračuje výuka ve všech oborech a ročnících od pondělí 22. 3. 2021 do 28. 3. 2021 distanční formou. Rozvrhy tříd zůstávají stejné, formy výuky (synchronní online, zadání práce…) budou všem žákům sdělovány prostřednictvím Bakalářů minimálně dva dny dopředu. Škola je pro žáky uzavřena.
—————————————————————————————————————————–

INFORMACE O ORGANIZACI VÝUKY OD PONDĚLÍ 1. 3. DO PÁTKU 19. 3. 2021

1. 3. 2021

Docházka do školy: na základě informací MŠMT k provozu škol pokračuje výuka ve všech oborech a ročnících od pondělí 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 distanční formou. Rozvrhy tříd zůstávají stejné, formy výuky (synchronní online, zadání práce…) budou všem žákům sdělovány prostřednictvím Bakalářů minimálně dva dny dopředu. Škola je pro žáky uzavřena.
—————————————————————————————————————————–

INFORMACE O ORGANIZACI VÝUKY OD PONDĚLÍ 11. 1. DO PÁTKU 22. 1. 2021

10. 1. 2021

Docházka do školy: na základě informací MŠMT k provozu škol pokračuje výuka ve všech oborech a ročnících od pondělí 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 distanční formou. Rozvrhy tříd zůstávají stejné, formy výuky (synchronní online, zadání práce…) budou všem žákům sdělovány prostřednictvím Bakalářů na celý týden dopředu. Škola je pro žáky zavřená.
—————————————————————————————————————————–

INFORMACE O ORGANIZACI VÝUKY OD PONDĚLÍ 4. 1. 2021

24. 12. 2020

Docházka do školy: na základě usnesení vlády ČR přechází výuka ve všech oborech a ročnících od pondělí 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021 na distanční výuku. Rozvrhy tříd zůstávají stejné, formy výuky (synchronní online, zadání práce…) budou všem žákům sdělovány prostřednictvím Bakalářů na celý týden dopředu. Škola je pro žáky zavřená.

—————————————————————————————————————————–

INFORMACE KE ZMĚNĚ ORGANIZACE VÝUKY od pondělí 7. 12. do 18. 12.:

2. 12. 2020

Docházka do školy: 

Pondělí 7. 12. až pátek 11. 12. a pondělí 21. 12. a úterý 22. 12.:

PREZENČNÍ VÝUKA bude probíhat ve třídách:

 • G1C, O1A, T1C, V1A
 • G3C, O3A, T3C, V3A – cizí jazyky mohou popř. probíhat již ve smíšených třídách = nehomogenně, semináře v G3C budou jednu hodinu a druhá stejná bude distanční pro G7A (tady se učitelé s žáky a třídami sami domluví)
 • G3A, G4A
 • G4C, G8A, O4A, T4C, V4A – celá výuka jazyků, seminářů již nehomogenně

CELKEM TEDY 15 TŘÍD!
DISTANČNÍ VÝUKA bude probíhat ve třídách:

 • G1A, G2A
 • G5A, G6A, G7A
 • G2C, O2A, T2C, V2A

CELKEM 9 TŘÍD!

Pondělí 14. 12. až pátek 18. 12.:

PREZENČNÍ VÝUKA bude probíhat ve třídách:

 • G1A, G2A
 • G5A, G6A, G7A – semináře v G7A budou jednu hodinu a druhá stejná bude distanční pro G3C (tady se učitelé s žáky a třídami sami domluví)
 • G2C, O2A, T2C, V2A
 • G4C, G8A, O4A, T4C, V4A – celá výuka jazyků, seminářů již nehomogenně

CELKEM TEDY 14 TŘÍD!

DISTANČNÍ VÝUKA bude probíhat ve třídách:

 • G1C, O1A, T1C, V1A
 • G3C, O3A, T3C, V3A
 • G3A, G4A

CELKEM 10 TŘÍD!

Roušky: vedení školy nařizuje všem žákům a vyučujícím povinně nosit roušky jak ve společných prostorách, tak i ve třídách (učitelé popř. štíty)

—————————————————————————————————————————–

INFORMACE KE ZMĚNĚ ORGANIZACE VÝUKY od středy 25. 11. a dále

23. 11. 2020

Docházka do školy: od středy 25. 11. 2020 přechází výuka maturitních ročníků na prezenční studium. Upravený rozvrh se žáci maturitních tříd dozví den před příchodem do školy. Ostatní žáci dalších tříd nižších ročníků dále pokračují v distanční výuce. Od pondělí 30. 11. 2020 budou mít prezenční výuku ve škole žáci primy a sekundy.V dalším týdnu od 7. 12. 2020 se budou vyučovat prezenčně tercie a kvarta. Prima a sekunda budou mít v tom týdnu opět distanční výuku z domova.

Roušky: vedení školy nařizuje všem žákům a vyučujícím povinně nosit roušky jak ve společných prostorách, tak i ve třídách (učitelé popř. štíty)

—————————————————————————————————————————–

13. 10. 2020

Docházka do školy: od středy 14. 10. 2020 přechází výuka také na nižším gymnáziu (prima až kvarta) na distanční výuku. Všechny třídy se učí podle platného rozvrhu. Distanční výuka bude probíhat prozatím do pátku 23. 10. 2020. Pak následuje týden podzimních prázdnin. Podle školského zákona je distanční výuka pro žáky POVINNÁ.

—————————————————————————————————————————–

1. 10. 2020

Docházka do školy: na základě usnesení vlády ČR a KHS MSK přechází výuka na všech čtyřletých oborech a na vyšším stupni gymnázia (kvinta – oktáva) od pondělí 5.10. 2020 na distanční výuku. Formy výuky, rozvrhy apod. budou všem žákům sděleny nejpozději v pátek 2.10. 2020.

Roušky: platí dřívější nařízení stále

—————————————————————————————————————————–

17. 9. 2020

Docházka do školy: od středy 16. 9. 2020 jsou ve škole obě třídy, které měly karanténu (někteří jednotlivci však stále čekají na výsledek druhého testu na covid); prezenční výuku mají opět všechny třídy

Roušky: od pátku 18. 9. 2020 vedení školy nařizuje všem žákům a vyučujícím povinně nosit roušky jak ve společných prostorách, tak i ve třídách (učitelé popř. štíty)

—————————————————————————————————————————–

6. 9. 2020

Docházka do školy: od pondělí 7. 9. 2020 je v karanténě celá třída O2.A, dále celá třída G2.C, 8 žáků třídy G6.A a 3 žáci T2.C
Vyzvednutí obědů: v první den karantény si zástupci strávníků mohou vyzvednout oběd do jídlonosičů u spec. výdejního okénka (dveře ze strany od městské policie a budovy squashe)

Roušky: od pondělí 7. 9. 2020 vedení školy nařizuje všem žákům a vyučujícím povinně nosit roušky ve společných prostorách a doporučuje  nosit roušky i ve třídách (popř. štíty)

————————————————————

31. 8. 2020

Docházka do školy: bez omezení

Roušky: nejsou povinné

Covid-manuál GOA

SEMAFOR – stupně pohotovosti dle okresů ČR

Krajská hygienická stanice Ostrava

Ministerstvo zdravotnictví – koronavirus