Poradenství

Výchovné a kariérové poradenství

Výchovný a kariérový poradce na škole se zaměřuje se na poskytování individuálních rad žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení různých výchovných a výukových problémů, spolupracuje s pracovníky studijních oddělení vysokých škol, s pedagogicko-psychologickou poradnou, s pracovním úřadem apod. Předává žákům informace o studiu na VŠ a organizuje pro ně přednášky a besedy. Rovněž podává aktuální informace o přijímacím řízení na naši školu. (více viz Plán výchovného a kariérového poradenství).

Výchovný a kariérový poradce
Mgr. Eva Jeřábková Mgr. Vladimíra Bukvaldová
Tel.: 596 539 330 Tel.: 596 539 322
E-mail: eva.jerabkova@goa-orlova.cz E-mail: vladimira.bukvaldova@goa-orlova.cz

Informace žákům 1. ročníků a jejich zákonným zástupcům
Pomaturitní studium a zaměstnání
Plán výchovného a kariérového poradenství pro aktuální školní rok

Prevence rizik

Řešení problémů dospívající mládeže věnujeme ve škole značné množství času. Abychom předcházeli incidentům, klademe důraz na prevenci, organizujeme různé sportovní a kulturní akce, projektové dny, nabízíme odpolední sportovní aktivity. Našim žákům nabízíme preventivní program, který je zaměřen na potlačování projevů rizikového chování. Díky tomuto programu, spolupráci s třídními učiteli i s celým pedagogickým sborem se snažíme minimalizovat výskyt nežádoucího chování žáků ve škole. Preventivním programem chceme dosáhnout kvalitních vztahů mezi jednotlivci. Snažíme se vytvářet vztah vzájemné důvěry, respektu, tolerance a pomoci.

 

Školní metodik prevence
Mgr. Hana Ratajová
Tel.: 596 539 339
E-mail: hana.ratajova@goa-orlova.cz

Primární prevence rizik
Postup při zjištění omamných a psychotropních látek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *