INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021

Nejnovější informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání:

  • vzhledem k epidemiologické situaci ministerstvo zdravotnictví ČR svým mimořádným opatřením č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN omezuje provoz středních škol a školských zařízení  od 12. dubna 2021, tudíž se pokračuje v dosavadním režimu.