Organizace roku

Období školního vyučování úterý 1. 9. 2020 – středa 30. 6. 2021
Ukončení klasifikace za 1. pol. – středa 20. 1. 2021
za 2. pol. – středa 23. 6. 2021
za 2. pol. – u maturantů – úterý 27. 4. 2021 do 14 hodin
Ukončení 1. pololetí čtvrtek 28. ledna 2021 (datum na vysvědčení a výpisu)
Ukončení 2. pololetí středa 30. června 2021 (datum na vysvědčení), maturanti 30. dubna 2021
PRÁZDNINY A DNY VOLNA PRO ŽÁKY
Podzimní prázdniny čtvrtek 29. 10. a pátek 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny středa 23. 12. 2020 – pátek 1. 1. 2021 (nástup v pondělí 4. 1. 2021)
Pololetní prázdniny pátek 29. ledna 2021
Jarní prázdniny pondělí 22. 2. – neděle 28. 2. 2021
Velikonoční prázdniny čtvrtek 1. 4. 2021
Hlavní prázdniny čtvrtek 1. 7. – úterý 31. 8. 2021
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ
4-leté i 8-leté studium 1. kolo – od 12. dubna 2021 (jednotlivé termíny budou upřesněny)
MATURITNÍ ZKOUŠKY (SPOLEČNÁ ČÁST A PROFILOVÁ ČÁST)
V podzimním zkušebním období 2020 praktická zkouška (pondělí 7. 9. 2020), ústní zkouška (7. 9. a 14. 9. 2020),
písemné zkoušky (1. a 2. 9. 2020)
Přihláška k maturitní zkoušce do úterý 1. 12. 2020 pro jarní zkušební období 2021
do pátku 25. 6. 2021 pro podzimní zkušební období 2021
Praktická maturitní zkouška středa 21. 4., čtvrtek 22. 4. a pátek 23. 4. 2021
Společná část MZ (DT + PP)
Profilová část MZ
od pondělí 3. 5. do pátku 7. 5. 2021 (pís. práce z ČJ a CJ bude upřesněno)
od 17. 5. do 4. 6. 2021 (pořadí tříd bude v termínu upřesněno)
TERMÍNY ODBORNÝCH PRAXÍ
září 2020 IT+OA – 4. roč. (2 týdny) 2. – 15. 9.; VS – 4 roč. (3 týdny) 2. 22. 9. 2020
květen 2021 VS 2. roč. (2 týdny) 24. 5. – 4. 6. a 3. roč. (3 týdny) 17. 5. 4. 6. 2021
OA 3. roč. a IT 3. roč. (2 týdny) v období mezi 17. 5. – 4. 6. 2021
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1. den otevřených dveří čtvrtek 19. 11. 2020 od 12:30 do 18:00
2. den otevřených dveří sobota 23. 1. 2021 od 9:00 do 12:00
TŘÍDNÍ SCHŮZKY A PRŮBĚŽNÉ INFORMATIVNÍ POHOVORY O PROSPĚCHU ŽÁKŮ
za 1. čtvrtletí čtvrtek 12. 11. 2020
za 3. čtvrtletí čtvrtek 15. 4. 2021
PEDAGOGICKÉ PORADY
1. čtvrtletní – hodnotící čtvrtek 12. 11. 2020 (do středy 11. 11. uzavřít průběžnou klas.)
1. pololetní – klasifikační čtvrtek 21. 1. 2021
3. čtvrtletní – hodnotící čtvrtek 15. 4. 2021 (do středy 14. 4. uzavřít průběžnou klas.)
2. pololetní – klasif. (maturanti) středa 28. 4. 2021
2. pololetní – klasifikační čtvrtek 24. 6. 2021
Provozní porady průběžně dle potřeby
DALŠÍ VYBRANÉ AKCE A DNY SE SPORTOVNÍ ČI KULTURNÍ NÁPLNÍ
Majáles 30. 4. 2021
Adaptační kurzy 1. ročníků G1.C, T1.C – 8. a 9. 9. 2020; G1.A – 9. 9. až 11. 9. 2020
V1.A, O1.A – 10. a 11. 9. 2020

Pozn.: Možnost změn během školního roku vyhrazena.