Úřední deska

1. 9. 2020 Volby do školské rady na období 2020 až 2023 – informace pro rodiče
Přílohy: Oznámení o jmenování volební komise
Oznámení o vyhlášení voleb do ŠR z řad rodičů a zletilých žáků – 2020
Oznámení o vyhlášení voleb do ŠR z řad pedagogických zaměstnanců – 2020
Dopis rodičům – podzim 2020
Návratka – podzim 2020

 

17. 12. 2019 Oznámení o výsledku 2. kola doplňujících voleb člena školské rady – informace pro rodiče
Příloha: Oznámení o výsledku 2. kola voleb 2019

 

27. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení 2. kola voleb na 12. 12. 2019 – informace pro rodiče
Příloha: Oznámení o konání 2. kola voleb 2019

 

27. 11. 2019 Oznámení o výsledku 1. kola voleb 26. 11. 2019 – informace pro rodiče
Příloha: Oznámení o výsledku 1. kola voleb 2019

 

11. 11. 2019 Sdělení o vyhlášení 1. termínu voleb 26. 11. 2019 – informace pro rodiče
Příloha: sdeleni-volby-26_11_2019

 

1. 11. 2019 Prodloužení termínu přihlášky – informace pro rodiče
Příloha: Oznámení volební komise – prodloužení termínu

 

8. 10. 2019 Doplňující volby do školské rady na období 2019 až 2020 – informace pro rodiče
Přílohy: Oznámení o vyhlášení doplňujících voleb do školské rady 2019
Oznámení o jmenování volební komise 2019
Doplňující volby_2019 – dopis_rodičům
Tiskopis 2019 – návrh kandidáta

 

9. 4. 2019 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky „Stavební úprava střechy obchodní akademie“
Příloha: vyzva – objekt F

 

20. 3. 2019 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky „Nákup notebooků“
Příloha: Výběrové řízení – NTB

 

6. 2. 2019 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky „Nákup dataprojektorů“
Příloha: Výběrové řízení – dataprojektory

 

22. 1. 2019 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky „Nákup repasovaných počítačů“
Příloha: Vyberove-rizeni-repasy

 

19. 11. 2018 Nabídka pracovního místa – učitel(ka) informatiky
Popis: Škola: Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o.
Místo výkonu práce: sídlo školy
Platové zařazení: dle platných mzdových tabulek a praxe
Požadované vzdělání: VŠ učitelského směru pro SŠ, popř. VŠ odborného směru s DPS
Požadavky: odborné znalosti v oblasti informačních technologií na středoškolské úrovni
Kontakty: tel.: 596 539 302, 736 772 431, e-mail: pavel.kubinek@goa-orlova.cz, web: www.goa-orlova.cz

 

2. 7. 2018 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky „Stavební úpravy střech obchodní akademie“
Příloha: oprava_strech-vyzva

 

3. 5. 2018 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky „Výměna osvětlení ve sportovní hale školy“
Příloha: osvetleni-vyzva

 

9. 3. 2018 Nabídka pracovního místa – učitel(ka) informatiky
Popis: Škola: Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o.
Místo výkonu práce: sídlo školy
Platové zařazení: dle platných mzdových tabulek a praxe
Požadované vzdělání: VŠ učitelského směru pro SŠ, popř. VŠ odborného směru s DPS
Požadavky: učitel(ka) informatiky s důrazem na poč. systémy a poč. sítě, znalost práce ve Virtual box, Cisco Packet Tracer
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018
Přihlášku zašlete: do 30. 4. 2018 na adresu pavel.kubinek@goa-orlova.cz
Kontakty: tel.: 596 539 302, 736 772 431, e-mail: pavel.kubinek@goa-orlova.cz, web: www.goa-orlova.cz

 

9. 3. 2018 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky „Zhotovení projektové dokumentace na stavební úpravy střech budovy B Gymnázia a Obchodní akademie Orlová“
Příloha: vyzva-strechy

 

20.9.2017 Volby do školské rady na období 2017 až 2020 – informace pro rodiče
Přílohy: Školská rada Kandidáti
Oznámení o vyhlášení voleb do školské rady 2017
Oznámení o jmenování volební komise 2017

 

25.4.2017 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky „Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci ústředního topení v budově B Gymnázia a Obchodní akademie Orlová“
Příloha: VZ_projektova-dokumentace

 

29.3.2017 Poskytnutí informace k budově bývalé OA v Orlové
Informaci poskytl: 29. 3. 2017 Mgr. Pavel Kubínek
Zveřejněno dne: 29. 3. 2017Předmět žádosti:Žadatel požaduje poskytnutí těchto informací:
1. Je k dispozici nějaká zpracovaná studie (dokumentace) na využití volných kapacit budovy OA Orlová (obchodní akademie)?
2. Pokud ano, z čeho byla studie (dokumentace) financována, co je účelem studie a jaký je její výsledek – závěr.
3. Kdo a na základě čeho zpracování výše uvedené studie zadal, schválil a financoval.Poskytnuté informace:Ad 1) Ano, zpracovaná studie ke změně užívání části komplexu budov bývalé Obchodní akademie je k dispozici na sekretariátu Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, p. o. Tuto studii má rovněž zřizovatel školy a také MĚÚ v Orlové. Žádná jiná dokumentace, třeba projektová, neexistuje.Ad 2) Účelem studie bylo zjistit, zda je možno část objektu využít i pro další krajské příspěvkové organizace působící v Orlové. Výsledkem studie bylo na základě požadavků dotčených organizací vyčíslit odborný odhad investičních nákladů. Ten je uveřejněn i na webových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje . Žádný jiný výsledek není.Ad 3) Na základě několika pracovních jednání mezi všemi zainteresovanými subjekty a zřizovatelem školy bylo zřizovatelem schváleno vypracování studie. Ředitel Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, p. o., jako správce majetku, objednal výše zmíněnou studii. Financována byla z provozních prostředků školy, které poskytl zřizovatel.
20.3.2017 Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.
2.1.2017 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky „Doplnění a úpravy rozvodů strukturované kabeláže Gymnázia a Obchodní akademie Orlová“
Příloha: vyzva-doplneni-a-uprava-rozvodu-site-goa
9.1.2017 – Dodatečné informace č. 1

 

24.5.2016 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce školní jídelny Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, p. o. – 2“
Příloha: vyzva-jidelna-2

 

5.5.2016 Oznámení o zrušení veřejné zakázky „Rekonstrukce školní jídelny Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, p. o.“
Příloha: Oznámení_o_zrušení_VZ

 

21.4.2016 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce školní jídelny Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, p. o.“
Příloha: vyzva-jidelna

 

13.10.2015 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky
Příloha: PC a monitory 2015.zip

 

20.7.2015 V rámci realizace IPo S jazyky do světa reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0244 vyhlašuje Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Jazykově vzdělávací pobyt v Německu“
Přílohy:  Německo2

 

1.7.2015 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky „Opravy stěnových a stropních dilatací budovy Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, p. o.“
Přílohy: Opravy dilatací

 

30.6.2015 V rámci realizace IPo S jazyky do světa reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0244 vyhlašuje Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Jazykově vzdělávací pobyt ve Španělsku“
Přílohy: Španělsko

 

29.6.2015 V rámci realizace IPo S jazyky do světa reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0244 vyhlašuje Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Jazykově vzdělávací pobyt v Německu“
Přílohy: Německo
14.7.2015 – Oznámení o zrušení – Německo

 

29.6.2015 V rámci realizace IPo S jazyky do světa reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0244 vyhlašuje Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Jazykově vzdělávací pobyt ve Velké Británii“
Přílohy: Velká Británie
2.7.2015 – Dodatečné informace_Velká Británie

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *