Nadační fond GOA Orlová

Základní informace

Nadační fond Gymnázia a Obchodní akademie Orlová
Masarykova tř. 1313, 735 14 Orlová – Lutyně
IČ: 25868748
Č. účtu: 270866840/0300

Hlavním cílem NF je zkvalitňování vzdělávacího procesu, materiální podpora žáků školy, financování nadstandardního vybavení školy s pomocí finančních příspěvků rodičů a sponzorských darů. O efektivním a smysluplném využití vybraných finančních prostředků rozhoduje Správní rada, která je složena ze zástupců pedagogů.

Statut nadačního fondu – ke stažení

Současné složení Správní rady

Předseda: Ing. Daniela Požárová
Místopředseda: Mgr. Svatava Rumpelová
Členové: Ing. Katarína Bialońová
Ing. Hana Jiříčková
Mgr. Eva Tedová
Revizor: Mgr. Jitka Sekerová

 

Zájemci, kteří chtějí finančně přispět Nadačnímu fondu Gymnázia a Obchodní akademie Orlová, se mohou obrátit na předsedkyni správní rady, která vyhotoví darovací smlouvu a zprostředkuje převzetí finančního daru.

Návrh darovací smlouvy – ke stažení

Vážení rodiče,

Správní rada Nadačního fondu Gymnázia a Obchodní akademie Orlová Vám a všem sponzorům velmi děkuje za příspěvky a sponzorské dary, kterými pomáháte rozvoji naší školy.

Přehled čerpání prostředků NF v předchozích letech

  • soutěže studentů (sportovní, matematické, jazykové, pěvecké, mediální, počítačové)
  • organizační zajištění lyžařských a turistických kurzů
  • doprava na soutěže
  • Majáles
  • výměnné pobyty se zahraničními studenty
  • slavnostní vyřazování maturantů
  • odměny nejlepším studentům a absolventům

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *