Školství v ČR

 

Metodický portál www.rvp.cz
Národní ústav odborného vzdělávání www.nuov.cz
Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání www.cermat.cz
Státní maturita www.novamaturita.cz
Vysoké školy v ČR www.vysokeskoly.cz
Testy SCIO www.scio.cz
Krajské vzdělávací a informační centrum www.kvic.cz
Moravskoslezský kraj www.kr-moravskoslezsky.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR www.msmt.cz
Databáze akcí DVPP dvpp.msmt.cz/advpp/vybdvpp.asp
Česká školní inspekce www.csicr.cz
Česká škola www.ceskaskola.cz
Učitelské listy www.ucitelske-listy.cz
Učitelské noviny www.ucitelskenoviny.cz
Školské odbory www.skolskeodbory.cz
Národní institut pro další vzdělávání www.nidv.cz
Vzdělávejte se on-line www.veskole.cz
Statistika školství www.uiv.cz
Maturita www.maturita.cz
Microsoft pro školství www.microsoft.com/cze/education/default.mspx
Novinky a dění ve světě školních ICT www.itveskole.cz
Microsoft Partners in Learning www.pil-network.com/#cs
Město Orlová – školství www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/skolstvi/