Den otevřených dveří online – 2. 2. 2021 – časy vysílání

Pořadí
Druh poskytovaných informací
Klikněte na aktuální čas online vysílání
1. Informace o škole, oborech a jejich zaměření, přijímacím řízení, přípravných online kurzech, životě na škole (stravování, mimoškolní aktivity atd.) 15:00-15:30 16:00-16:30 17:00-17:30
2. Obor Informační technologie 15:30-16:00 16:30-17:00 17:30-18:00
3. Obor Obchodní akademie 15:30-16:00 16:30-17:00 17:30-18:00
4. Obor Veřejnosprávní činnost 15:30-16:00 16:30-17:00 17:30-18:00
5. Obor Gymnázium osmileté 15:30-16:00 16:30-17:00 17:30-18:00
6. Obor Gymnázium čtyřleté 15:30-16:00 16:30-17:00 17:30-18:00
7. Cizí jazyky na gymnáziu 15:3016:00 16:30-17:00 17:30-18:00