Přijímací řízení 2020

Přijímací řízení pro všechny studijní obory vyučované na škole bude spolu s kritérii vyhlášené ředitelem školy a zveřejněno na úřední desce a webových stránkách školy do 31. ledna 2020.