EU Leonardo da Vinci

logo_leonardo

Název projektu: Zahraniční praxe jako jeden z faktorů uplatnění na evropském trhu práce

Program a typ aktivity: Celoživotní učení Mobilita

Cílová skupina: osoby v počátečním odborném vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.12/LLP-LdV/IVT/134083

Doba trvání: 10. 11. 2012 – 30. 04. 2014

 

Charakteristika projektu

Hlavním cílem je odstranit bariéry znemožňující úspěšný vstup absolventů na trh práce. To znamená zvýšit jejich schopnost komunikovat v německém jazyce a poznat podnikovou kulturu.  Dílčím cílem je realizace mobilit v Rakousku (Vídeň)  a v Německu (Northeim) v konkrétních podnicích. Zahraniční stáže se účastní studenti třetích ročníků oborů obchodní akademie, ekonomické lyceum, informační technologie. I krátkodobý pobyt a praxe v cizojazyčném prostředí zvyšuje zásadním způsobem jejich schopnost mluvit, porozumět a jednat v těchto podmínkách. Před samotným uskutečněním stáží jsou praktikanti proškolováni ve speciálním kurzu zaměřeném na jazykovou a odbornou přípravu. Praxe a příprava na ně probíhají ve 2 fázích: 1. fáze – listopad až květen 2012/2013, 2. fáze – říjen až duben 2013/2014.

V 1. fázi se praxe konala od 8. 4. 2013 do 26. 4. 2013. 2 studenky pracovaly denně 6 hodin v cestovní kanceláři Impuls-Reisen, další 3 studenti pracovali ve firmě LKW Walter. Po práci se ještě zdokonalovali v jazykové škole, kterou jim plně hradila firma LKW Walter. V pracovním prostředí šlo především o komunikaci s kolegy a se zákazníky v cizím jazyce, zpracování obchodní korespondence jako např. přijímání poptávek a zakázek, vyřizování objednávek a jejich sledování, organizační a administrativní práce na PC, sestavování zájezdů a jejich kalkulace, práce s kartotékou zákazníků a mnoho dalšího.  Poznali důkladně Vídeň, hlavní město Rakouska a jeho okolí, život a kulturu obyvatel. Po návratu uspořádali praktikanti besedu (13.5.), kde se o své zážitky a zkušenosti podělili s žáky druhých ročníků.

2. fáze probíhá v tomto školním roce. Již v říjnu začalo navštěvovat 12 studentek a studentů 3. ročníku speciální přípravný jazykový kurz, který je zaměřen na jazykovou a kulturní přípravu žáků a také na zprostředkování reálií dané země i města. V letošním školním roce v březnu povede cesta dalších 5 vybraných žáků do německého města Northheim, na sever, do spolkové země Niedersachsen. Studenti musí během této doby prokázat cílevědomost, vytrvalost a hlavně znalosti a schopnosti používat německý jazyk, a to nejen v průběhu tohoto kurzu, ale i běžné výuky.

Stáže studentů se mohou uskutečnit mimo jiné díky ochotě a pomoci našich zahraničních partnerských škol: Obchodní akademii „BHAK & BHAS Wien 10“ v Rakousku a odborné škole „Berufsbildende Schulen I Northeim“ v Německu. Spolupráce s oběma partnery probíhá již řadu let. Také naše obchodní akademie je plnohodnotným partnerem v oblasti zahraničních výměnných stáží, neboť každým rokem zajišťujeme stáže pro německé praktikanty u nás ve firmách (např. Siemens), a to také v rámci programu EU Leonardo mobility.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *