Gymnázium a OA – jazykové učebny

Název projektu Gymnázium a OA – jazykové učebny
Registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.016_066/0010813
Název OP Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy 032/06_16_066/ITI_15_01_001
Název výzvy 11. výzva-ITI-Ostrava-SC 2.4-Střední školy
Příjemce Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o.
Realizace do 31. prosince 2020

Cíl projektu

Cílem projektu je kompletní modernizace dvou jazykových učeben.

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na vybavení dvou jazykových učeben novými technologiemi, které odpovídají současným nejnovějším trendům a standardům v oblasti výuky cizích jazyků.

GOA – plakát k projektu