Orlová očima školáků – 6. ročník

Propozice k soutěži

V pátek dne 20. března 2015 se na Gymnáziu a OA Orlová uskuteční 6. ročník městské soutěže Orlová očima školáků pro žáky ZŠ Orlové a okolních obcí a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Letošní ročník proběhne na téma Orlová a okolí v číslech, které školáci zpracují ve formě prezentace. Cílem soutěže je podpořit aktivní přístup žáků k aplikované matematice, zpracování číselných údajů a současně zvýšit jejich zájem o dění ve svém městě či obci.

Přihláška do soutěže ke stažení

Organizuje Gymnázium a Obchodní akademie Orlová pod záštitou Odboru školství, kultury a sportu MěÚ Orlová
Organizátoři Ing. Marta Slawinská, Ing. Marie Szypková, Tel.: 596 539 321,
E-maily: marta.slawinska@goa-orlova.cz, marie.szypkova@goa-orlova.cz
Sponzoři Městský úřad Orlová, Nadační fond Gymnázia a SOŠ Orlová
Datum Pátek, dne 20. března 2015 od 8:00 hodin
Místo Gymnázium a OA Orlová, 5. patro, budova A, multimediální učebna č. A532
Zpracování Školáci vytvoří prezentace na téma Orlová a okolí v číslech. Žáci mají možnost na základě vlastních pozorování určitých jevů získat zajímavé číselné údaje zachycující proměny sledovaných charakteristik ve svém okolí během určitého časového intervalu. Mohou uskutečnit vlastní anketu či výzkum menšího rozsahu, dospět při analýze získaných dat k jejich vhodnému tabulkovému a grafickému znázornění a k vyvození vlastních závěrů či prognóz. Vzhledem k zadanému tématu je vhodná podpora žáků ze strany učitelů matematiky či informatiky.
V den soutěže žáci představí svou soutěžní prezentaci porotě v délce cca 15 min s využitím počítače s možností připojení k Internetu a dataprojektoru. Je možné donést si i vlastní notebook.
Soutěžící Školáci základních škol v Orlové a přilehlých obcích (Petřvald, Rychvald, Dětmarovice, Dolní Lutyně, Doubrava…) a odpovídajících ročníků osmiletého gymnázia včetně pedagogického doprovodu. Maximálně dvě soutěžní práce z jedné školy. Soutěžit mohou jednotlivci nebo dvojice žáků.
Podmínky účasti
  1. Z důvodu finančního a organizačního zajištění soutěže prosíme o brzké odeslání přihlášky školy do soutěže písemně nebo e-mailem nejpozději do 31. října 2014.
  2. V přihlášce školy budou uvedeny kontaktní údaje na školu a odpovědný pedagog (telefon a e-mail).
  3. V březnu 2015 pak budou tito pedagogové organizátorem kontaktováni s dotazem na upřesnění počtu soutěžících.
Rozsah práce Není omezen, je nutné však dodržet časový limit pro ústní prezentaci cca 15 min. Je doporučeno zpracování vlastních pozorování, použití vlastních textů, tabulek a grafů, obrázků a fotografií, dát prostor pro tvořivost žáků a jejich pohled na číselné charakteristiky o dění v našem městě či obci při dodržení autorských práv a uvedení odkazů na zdroj.
Kritéria hodnocení Kvalita, nápaditost a originalita obsahu, funkčnost, logická propracovanost a estetická úroveň prezentace, využití vlastních textů, tabulek a grafů, obrázků či fotografií, jazyková a typografická úroveň textu, seznam použitých zdrojů, ústní prezentace. Porota může klást žákům doplňující dotazy.
K dispozici PC s operačním systémem Windows, Internet, dataprojektor, reprosoustava
Připraveny Hodnotné ceny, diplomy, občerstvení, přátelská atmosféra
Jednotlivé ročníky https://old.goa-orlova.cz/projekty-a-spoluprace/orlova-ocima-skolaku/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *