Partnerské školy v zahraničí

Obchodní akademie BHAK & BHAS 10

Obchodní akademie BHAK & BHAS ve Vídni je střední školou zaměřenou na vzdělávání v rámci obchodních a technických oborů určených pro praxi v povolání, ke studiu na vysoké škole nebo k soukromému podnikání. Absolventi končí studium maturitou. Škola se orientuje na kvalitní vzdělávání a podporu studentů a na inovaci nabízených oborů jako jsou Informatika v ekonomice, Informační management a informační technologie, Management kvality (jako jediná škola tohoto typu v Rakousku) a Mezinárodní a interkulturní studia. Akademii navštěvuje 1500 žáků a vyučuje zde 136 učitelů v denní i dálkově formě studia.

S touto organizací spolupracujeme již 7 let v oblasti fiktivních firem a IT e-learningu. Po celou dobu byla a je pro naši školu velkým zahraničním partnerem, školou dobré praxe, od které jsme přebírali zkušenosti z výuky v notebookových třídách a v systému Moodle. Praxe rakouských studentů probíhají mimo jiné i v přepravní firmě evropského významu LKW Walter (www.lkw-walter.com), se kterou má škola velmi dobré zkušenosti. Tato logistická firma zprostředkovala praxe pro naše žáky.

Více informací o škole na: http://www.bhakwien10.at

Berufsschule BBS 1 Northeim

Berufsschule v Northeimu je naší dlouholetou partnerskou školou, se kterou každoročně spolupracujeme na vzájemném zajišťování odborných praxí pro studenty v místních podnicích u nás i v Německu. Škola připravuje žáky na povolání v ekonomické oblasti, v oblastech veřejné správy a zdravotnictví a nabízí vzdělání např. v oborech: obchodník pro maloobchod, velkoobchod a zahraniční obchod, daňový a bankovní úředník, referent pro notářské a advokátní kanceláře, úředník pro veřejnou správu, asistent lékaře a zubního lékaře apod. V současné době navštěvuje školu 1400 žáků a počet učitelů je 90.

Berufsschule má velké zkušenosti ve spolupráci i s jinými školami v zahraničí, kde mohou jejich studenti vykonávat praxe v podnicích a současně má zkušenosti se zajišťováním praxí pro zahraniční studenty. Spolupracuje na projektech se školami ve Francii, Polsku, Belgii, Španělsku, Skotsku, Rakousku, ve Švédsku, na Kypru a v Číně. K těmto účelům využívají finanční prostředky z evropských programů (např. Leonardo da Vinci, Tandem – Česko-německá spolupráce). Za spolupráci a udržování kontaktů s partnerskými školami v zahraničí získala škola titul „Europa Schule“, udělený Ministerstvem školství a kultury spolkové země  Niedersachsen.

Již v minulosti vykonávali naši studenti praxi v následujících podnicích a firmách: Obi Northeim, Marktkauf, Einzelhandelsgeschäfte – Schnabel & Sohn GmbH & Co. KG, Autohaus Hermann, Autohaus Steiskal, Kreissparkasse, Polizeiinspektion, Firma Oxentis, Landkreis Northeim, Stadt Northeim, Tourist Office.

Více informací o škole na: www.bbs1-northeim.de