100. výročí založení obchodní akademie a 110. výročí založení gymnázia

Vážení absolventi, učitelé, studenti a přátelé naší školy!

Gymnázium a Obchodní akademie v Orlové si v roce 2019 připomíná dvě významné historické události. Letos uběhne již 100 let od založení Obchodní akademie v Orlové a 110 let od založení orlovského gymnázia.

Chystáme oslavy, které vyvrcholí v sobotu 21. září 2019. Během roku připravujeme akce, ve kterých umožníme našim absolventům, bývalým i současným pedagogům, ostatním zaměstnancům i široké veřejnosti přiblížit současnost naší školy i historii bývalých škol.

Připravujeme pro Vás vydání společného výročního almanachu vztahujícího se ke 100. výročí založení obchodní akademie i ke 110. výročí založení gymnázia. Rovněž připravujeme krátký filmový dokument o současné škole s pohledem do historie.

V den oslav umožníme návštěvníkům zavzpomínat si na školní léta u panelové výstavy historických artefaktů a setkat se se svými spolužáky i vyučujícími při občerstvení v kavárničkách v hlavní budově školy. Během dne v Domě kultury v Orlové účastníkům představíme program školní akademie s vystoupením našich žáků a pozvaných hostů. Odpoledne jsou všichni příchozí srdečně zváni na velkou zahradní párty za budovou obchodní akademie s možností přátelských posezení při nabídce dobrého jídla a pití a za doprovodného vystoupení hudebních skupin až do večerních hodin.

Všechny zájemce o publikaci výročního almanachu (popř. i dřívějších almanachů v tištěné podobě) žádáme o vyplnění objednávkového formuláře – ZDE.

Vážení přátelé, pokud byste chtěli finančně přispět na oslavy založení obou škol, budeme Vám velmi vděčni za jakoukoliv Vaši finanční podporu. Příspěvky lze zaslat na účet Nadačního fondu Gymnázia a Obchodní akademie Orlová k výročí školy č.: 287329486/0300, vedený u ČSOB, a. s., variabilní symbol: 1909 (pro GYM), 1919 (pro OA), 1999 (pro VS), 2019 (pro GOA). Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení.

Termín oslav:  21. září 2019. Další informace k výročí budeme průběžně zveřejňovat.

Kontaktní e-mail k zasílání námětů, obrazových a textových materiálů k oslavám: pavel.kubinek@goa-orlova.cz

Mgr. Pavel Kubínek, ředitel školy


9. 10. 2018 Vyhlášení soutěže O nejlepší návrh loga ke 100. výročí založení Obchodní akademie v Orlové – Zadání soutěže
14. 1. 2019 Výsledky soutěže O nejlepší návrh loga ke 100. výročí založení  Obchodní akademie v Orlové – Vítězné návrhy log
20. 2. 2019 Elektronická databáze absolventů školy – zkompletována databáze absolventů obchodní akademie
8. 5. 2019 Filmová upoutávka na oslavy
8. 5. 2019 Objednávkový formulář almanachů – ZDE.
16. 8. 2019 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM OSLAV – V SOBOTU 21. ZÁŘÍ 2019:
09:00 Hudební a taneční vystoupení – před hlavní budovou školy (Masarykova tř. 1313)
09:25 Slavnostní zahájení oslav – před hlavní budovou školy
09:30 Den otevřených dveří pro absolventy a veřejnost
Welcome drink na recepci školy, prodej almanachů, upomínkových předmětů a suvenýrů
Prohlídka fotogalerie – přehledu stoleté historie, prohlídka dochovaných archiválií, prohlídka prostor současné školy s průvodci
Občerstvení v kavárničkách pod vzducholodí a na terasách, nabídka teplého jídla v prostorách provizorní jídelny
Prostory tříd k setkávání spolužáků dle maturitních ročníků
11:00 1. okružní jízda autobusem – s průvodcem po místech, kde stály bývalé budovy škol
12:30 2. okružní jízda autobusem – s průvodcem po místech, kde stály bývalé budovy škol
13:30 Slavnostní akademie v DKMO – slavnostní proslovy, program akademie
15:00 Zahradní párty za budovou obchodní akademie – s občerstvením, hudební produkcí (pivní stany, grilování…)
16:00 Repríza akademie v DKMO – bez slavnostních proslovů
18:00 Uzavření prostor hlavní budovy – občerstvení pod vzducholodí a na terasách atd. Pokračování oslav na zahradě za budovou obchodní akademie
20:30 Světelná produkce k výročí založení škol – na zahradě za budovou obchodní akademie
22:00 Ukončení venkovní hudební produkce
24:00 Předpokládané ukončení oslav