Bezpečnost na internetu

Koncem února proběhl pro žáky primy a sekundy preventivní program pod názvem „Tvoje cesta online“. Tento webinář byl veden příslušníkem policie ČR poručíkem Bc. Miroslavem Kolátkem z oddělení prevence krajského ředitelství.

Žáky seznámil s riziky, které mohou vzniknout při komunikaci s cizími lidmi na internetu. Ukázal žákům, jak mohou být informace, fotografie a videa, které žáci sdílí, zneužity.

Webinář byl velmi poučný a přínosný, hlavně v období, kdy studenti jsou nuceni trávit na internetu díky distanční výuce mnoho času.

Mgr. Lenka Zrubková

Odkazy na články:
https://www.mesto-orlova.cz/cz/404/aktuality/37750-take-prevence-se-presouva-do-online-prostoru.html

https://www.policie.cz/clanek/tvoje-cesta-on-linem.aspx