Čech a Lech byli bratři…

zaznamenávají jak čeští, tak polští kronikáři v pověstech o původu českého a polského národa.  Tenkrát bratři hovořili stejným jazykem. Dnes jsou čeština s polštinou, ač tolik příbuzné, současné mladé generaci docela cizí. Přesto ani tato jazyková rozdílnost nebránila tomu, aby další česko-polské setkání zástupců naší školy a škol z Pszowa a z Rydułtów proběhlo v úterý 2. prosince 2014 ve velmi přátelské atmosféře.

Po trošku hektickém ránu, kdy nás Poláci překvapili dřívějším příjezdem, žáci z G1.D a G2.D ukázali svým polským vrstevníkům naši školu, společně zhlédli česko-polskou prezentaci o dřívějších společných akcích a o zajímavostech regionu, kraje i republiky (české i polské). Společný česko-polský kvíz pak prověřil, kolik toho o svých sousedech známe a jak rozumíme jejich jazyku. Polské studenty nadchla možnost zdolat ve sportovní hale horolezeckou stěnu a projevit se v dalších netradičních sportovních disciplínách.

Nadšení nevyprchalo (naopak ještě vzrostlo) ani odpoledne v Malém světě techniky U6 v Ostravě -Vítkovicích  a návštěva Nové Karolíny byla velkou tečkou za celým dnem. Naši polští přátelé odjížděli sice unaveni, ale spokojeni. A nás hřál pocit, že se společná akce opět pořádně vydařila a že jazykově jsme si zase o krůček blíž.

Tak někdy v příštím roce zase do widzenia…

Mgr. Pavel Kubínek a Mgr. Eva Jeřábková

Kompletní fotogalerie ke zhlédnutí

Ostrava_panorama

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *