Celostátní přehlídka gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia Cantant 2019

Pěvecký sbor ARTEP zamířil ve dnech 25. – 27. 4. 2019 do Brna na největší celostátní soutěžní přehlídku gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia Cantant 2019. Atmosféra se nesla v duchu oslav čtvrtstoletí existence této soutěže – sbory spojily síly a svým zpěvem potěšily nejen brněnské radní, ale také veškeré kolemjdoucí.

Jako každý rok, tak i letos byla na této soutěži obrovská konkurence – proti nám totiž stálo 16 pěveckých těles ze všech koutů republiky. To nás ale namotivovalo, do poslední chvíle jsme pilně trénovali hlasivky a ze soutěžního vystoupení jsme měli skvělý pocit. Doprovodný program nás opět obohatil o nová sborová přátelství, dokonce i příslib nových zajímavých společných projektů.

Nejdůležitějším bodem a zároveň vyvrcholením celého finále Gymnasia Cantant 2019 však bylo slavnostní vyhlášení výsledků v krásných prostorách brněnského Sono centra. A jak to celé dopadlo? ARTEP obhájil zlato! Překvapení v našich očích záhy vystřídaly slzy radosti a štěstí. Zároveň s oceněním ve zlatém pásmu jsme obdrželi také zvláštní cenu hejtmana Jihomoravského kraje za nejlepší sborový výkon, která je honorována částkou 20 tisíc korun!

Naše poděkování proto patří Mgr. Petře Rašíkové, Mgr. Janě Lukšové a Mgr. Aleši Bínovi, kteří nás pečlivě připravovali, a zasloužili se tak o náš zlatý triumf.

Kateřina Eichlerová, dlouholetá členka PS ARTEP