Celostátní soutěž gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia Cantant

Ve čtvrtek 21. 4. 2016 se náš sbor vydal již tradičně do Brna, kde se letos konal již XXII. ročník hodnocené přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia Cantant 2016.

Po čtvrtečním odpoledním oddechu v centru Brna a posledním nacvičování nás čekal Den D, tedy pátek, kdy se konala soutěžní část přehlídky. Samozřejmě většinu z nás doprovázela menší tréma a nervozita, ale zároveň jsme se moc těšili, protože jsme si připravili opravdu pestrý repertoár. Do našeho výkonu jsme se snažili vložit co nejvíce emocí a zazpívali jsme, jak nejlépe dovedeme.

Páteční vypjatý den jsme zakončili velmi příjemně, a to společnou zábavou v KS Omega (Brňáky nazývaný „Musilka“), kde z nás opadl veškerý stres a společně s ostatními sbory jsme si celý program patřičně užili.

V sobotu nás čekala událost nejdůležitější – samotné vyhlašování výsledků. A vynaložené úsilí se nám mnohokrát vrátilo! Po loňském umístění v bronzovém pásmu jsme se letos vyšplhali o pořádných pár příček nahoru – a to na metu nejvyšší. Za náš bezchybný výkon nám bylo uděleno Zlaté pásmo! Získali jsme také několik dalších ocenění – Zvláštní cenu za nejlepší interpretaci soutěžního programu a vynikající hlasovou kulturu sboru, nejvíc jsme se ale radovali z ceny, která byla udělena naší skvělé sbormistryni Mgr. Petře Rašíkové, ta získala Zvláštní cenu za příkladnou práci se studentským sborem. Všichni jsme byli opravdu nadšení, nečekali jsme, že nám bude uděleno tolik ocenění, a pocit vítězství jsme si náležitě vychutnávali.

Touto cestou bych chtěla moc poděkovat naší sbormistryni Mgr. Petře Rašíkové za všechnu její snahu a za veškerou práci s námi, protože bez ní bychom to samozřejmě nedokázali. Blahopřejeme za získané ocenění, protože si ho právem zaslouží! Děkujeme také Mgr. Janě Lukšové, která nás tradičně doprovázela, po celou dobu nás podporovala a jako vždy se postarala o to, aby vše klaplo na jedničku, velký dík patří také Mgr. Aleši Bínovi, který nám kromě svého bezkonkurenčního klavírního doprovodu umí vždy dobře poradit.

Už teď mohu s jistotou říct, že se všichni těšíme na Gymnasia Cantant v příštím roce, kam se určitě vydáme obhájit své zlato.

Kateřina Eichlerová, G6.A

Video z našeho vystoupení

Brno_1 Brno_2 Brno_3

Brno_Zvláštní_cena Brno_Zvláštní cena_1 Brno_Diplom