Česko-polský den netradičně pod zemí

V pátek 7. června 2019 vyrazila skupinka žáků tříd O1.A, O2.A, O3.A a T2.C na tradiční návštěvu partnerského lycea v polských Žorech. Po slavnostním přivítání a malém občerstvení v prostorách školy nás čekaly teambuildingové aktivity ve smíšených česko-polských družstvech. Následovala prohlídka celé školy a oběd v blízké restauraci. Dalším bodem programu byla odpolední exkurze v kamenouhelném dole Guido v nedalekém městě Zabrze.

Vybaveni přilbami a světly jsme původní těžní klecí sfárali nejprve na patro 170 metrů, později dokonce na úroveň 320 metrů, abychom si ukázali metody dobývání uhlí a práci horníků od přelomu 19. a 20. století až po současnost. Akční prohlídku zpestřovaly mezi jinými multimediální projekce, simulace odpálení trhavin, ukázka práce důlních dopravníků a kombajnů, či jízda důlním vlakem – závěsnou dráhou. Překvapením pro nás bylo i to, že některé důlní komory dnes slouží jako kulturní a konferenční zařízení, dokonce i jako restaurace a prodejna suvenýrů.
Společný čas se rychle naplnil a po krátké návštěvě centra města jsme v podvečerních hodinách vyrazili zpátky do Orlové.

Těšíme se na další setkání s žáky a učiteli žorského lycea – tentokrát na podzim v GOA Orlová!

Mgr. Roman Funk, Mgr. Beata Szeligová

Fotogalerie ke zhlédnutí