Debatní soutěž Studentská agora

Soutěž v debatování – Studentská agora probíhá v České republice čtvrtým rokem, letos poprvé se do ní zapojily i školy Moravskoslezského kraje včetně té naší. Zájemců o debatování se na úvodním semináři sešlo mnoho, nicméně do přípravy na soutěžní klání se pustilo jen deset statečných – Jan Vidlička z tercie, Matěj Škerko a Jiří Šelong z kvinty, Tereza Hrušková, Beata Zemanová a Jan Adamčík ze sexty, Kristýna Šomodiová a Jakub Gřunděl z G1.D a Marta Koutná a Jan Krňávek z L3.B.

Příprava nebyla jednoduchá, protože jsme tak trochu nevěděli, do čeho jdeme. Tři týdny před samotnou soutěží jsme obdrželi 18 témat. Každý z týmu si vybral několik z nich a pustili jsme se do přípravy. Na schůzkách jsme pak srovnávali, diskutovali, hledali argumenty pro a proti daným tezím, zkoušeli vytvořit strategii.

28. dubna pak v Ostravě, v Gongu (Dolní oblast Vítkovic), nastal den D. Studenti z šesti týmů si vylosovali soupeře, témata i postoj (pro či proti) k dané tezi. Náš tým postupně debatoval se studenty z Gymnázia v Českém Těšíně a z Gymnázia Třinec o těchto výrocích:

  • V souvislosti s trestnými činy by mělo být v médiích zakázáno zveřejňovat národnost či vyznání možných pachatelů.
  • Základní vojenská služba by měla být znovu zavedena.
  • Limity pro těžbu uhlí by měly být prolomeny.
  • Všechny kulturní instituce by měly být podporovány z veřejných zdrojů.

Porota kladně zhodnotila naše nasazení i autenticitu, snahu dokládat tvrzení z praxe, do budoucna budeme muset zapracovat na utřídění uváděných argumentů a neverbální komunikaci. Do finálových bojů jsme se sice nepropracovali, ale i tak pro nás byla agora zajímavou životní zkušeností.

Mgr. Jana Bláhová

Agora3 Agora4

Agora1 Agora2