Den s vysokými školami

Udělat rozhodnutí, čím chci v životě být, není jednoduché ani v 18 letech. K rozhodování mohl studentům 3. a 4. ročníků pomoci další ročník akce nazvané Den s vysokými školami, který se konal na naší škole 11. prosince 2018. Zástupci vysokých škol, popř. jednotlivých fakult, studentům představili studijní obory a podmínky přijímacího řízení, přiblížili jim život vysokoškolského studenta a v neposlední řadě nastínili možnosti uplatnění v životě. O tom, jaké možnosti čekají na studenty na vysokých školách, přijeli naše žáky informovat nejen proděkani pro studijní záležitosti jednotlivých fakult, ale také naši bývalí absolventi, v současné době úspěšní studenti, nebo již bakaláři, magistři či inženýři a studenti doktorandských studií např. z Fakulty lékařské, filozofické či právnické Univerzity Palackého v Olomouci, Vysokého učení technického v Brně, Univerzity obrany v Brně, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně apod. Zastoupeny byly také téměř všechny fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, Slezské univerzity v Opavě či některé obory na Ostravské univerzitě.

Studenti 3. ročníků tak měli možnost nahlédnout do problematiky pomaturitního studia a někteří už možná začali přemýšlet o tom, co je za rok čeká. A studenti 4. ročníku? Někteří jsou již rozhodnuti a mají představu o tom, čemu by se chtěli v životě věnovat, a těm ostatním Den s VŠ snad pomohl vyřešit otázku, zda po maturitě hledat zaměstnání nebo další studium.

Mgr. Eva Jeřábková

Fotogalerie ke zhlédnutí