Exkurze ve firmě Siemens

Zaměstnání ve firmě je jednou z možností uplatnění budoucích absolventů naší školy. Více se o svých pracovních vyhlídkách mohli dozvědět žáci 4. a 3. ročníku obchodní akademie a veřejné správy, kteří se účastnili exkurze do této německé a celosvětově působící firmy. V Ostravě se nachází Centrum sdílených služeb, tzv. GSS – Global Shared Services se 700 zaměstnanci. Nabídka práce je pro studenty velkou šancí uplatnit se na trhu práce v našem regionu. A jak to viděli samotní studenti?

„Ve středu 30. listopadu 2016 měly třídy O3.A, V3.A, a O4.A možnost zúčastnit se exkurze v pobočce společnosti Siemens, která sídlí v Ostravě v moderním kancelářskému komplexu Orchard na Hornopolní ulici. Za poměrně zimního počasí jsme se zde sešli v dopoledních hodinách. I když někteří z nás cestou sem zabloudili, s pomocí ostatních nakonec zvládli dorazit v pořádku a včas. Na recepci nás vyzvedla pracovnice personálního oddělení paní Lindovská, která se nám celou dobu věnovala. Exkurze začala v zasedací místnosti, kde jsme se nejdříve občerstvili a poté zasedli k poutavé prezentaci. Ta pro nás byla velmi přínosná k získání nových informací a přemýšlení o naší budoucnosti.

Prezentace obsahovala 3 části. První se týkala všeobecných informací o firmě. Dozvěděli jsme se např., že největším je sektor účetnictví, jelikož zpracovává nejen své pohledávky, závazky, záležitosti týkající se mezd, majetku, účtů, atd., ale vede účetnictví také dalším dceřiným pobočkám v nejrůznějších zemích. Především proto, že se zde disponuje 26 jazyky, je pro potenciální zaměstnance velkou výhodou znalost cizí řeči, přičemž nejžádanější je logicky němčina. Ve druhé části jsme se dozvěděli o pracovní pozici účetního. Ve třetí části bylo vyprávění zaměřeno na pozici pracovníka v nákupu a pracovní příležitosti pro studenty. Následovala prohlídka rozlehlých kanceláří, při které jsme se seznámili s prací na jednotlivých pracovištích, kde nám zaměstnanci firmy vysvětlili podstatu jejich práce a zodpověděli všechny naše dotazy.

Po téměř tříhodinové exkurzi se s námi naše průvodkyně rozloučila. Domů jsme si všichni odnášeli kromě informací také odhodlání a motivaci do života.“

Za studenty Darina Matušinská, Jana Židková z O3.A

Mgr. Svatava Rumpelová

siemens4 siemens3

siemens2 siemens1