INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE A PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ – 2020

MŠMT ČR  zveřejnilo následující schémata a informace:

Centrum pro uchazeče (CERMAT) připravilo průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky: