Koncert pěveckého sboru v evangelickém kostele

30. listopadu 2014, tedy na první adventní neděli, pořádal náš pěvecký sbor v evangelickém kostele v Orlové 1 svůj letošní 1. vánoční koncert, kde se všichni účinkující již tradičně setkali s velmi vlídným přijetím pana faráře Szkandery.

Přivítat tyto zimní svátky nám pomohli naši hosté – vysokoškolský sbor Chorus Ostrava, DPS Kopretina a Mládežnický sbor ZŠ Karla Dvořáčka. Myslím si, že se nám společně podařilo vytvořit tu pravou vánoční atmosféru a že naši posluchači odcházeli do svých domovů svátečně naladěni. Děkujeme touto cestou panu faráři Szkanderovi a doufáme, že nám zachová přízeň i v dalších letech.

Barbora Dršťáková, G8.A

Evangelický_kostel_2 Evangelický_kostel_1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *