KONKURZ PRO TEBE ANEB ZAČÍNÁ JÍT DO „TUHÉHO“

Ve středu 6. 12. 2017 se již tradičně na naší škole konala akce pod názvem Konkurz pro Tebe. Projekt byl určen pro žáky všech maturitních ročníků za účasti personalistů soukromého i veřejného sektoru. Smyslem této akce bylo připravit budoucí absolventy na jejich první setkání s výběrovou komisí a navodit skutečnou atmosféru přijímacího pohovoru s cílem uspět v konkurenčním boji na trhu práce.

Letošního ročníku se zúčastnilo šestnáct spolupracujících firem a organizací, kterým se podařilo vytvořit rekordních 25 pracovních pozic. Mezi zúčastněné firmy patřily: ALVÁRIS, s. r. o., BONATRANS GROUP, a. s., ČSOB, a. s., JUDr. Duda, notář, JUDr. Farana, advokát, KVADOS, a. s., Městský úřad Orlová, Moneta Money Bank, a. s., Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, Obecní úřad Dolní Lutyně, OKIN Business Process Services , Siemens, s. r. o., Tieto Czech, s. r. o., UNILEVER ČR, spol. s r. o., Zubní ordinace Dentano, s. r. o. a Úřad práce Orlová. K přijímacím pohovorům se přihlásilo 140 budoucích maturantů.

Po výběru pracovní pozice, o kterou projevili studenti zájem, bylo jejich povinností předložit výběrové komisi prostřednictvím třídních učitelů motivační dopis a strukturovaný životopis.

Po slavnostním zahájení celé akce, kde byli oficiálně představeni zástupci zaměstnavatelů zúčastněných firem, obhajovali studenti svůj zájem o nabízenou pracovní pozici v jazyce českém, příp. anglickém či německém. Výběrová řízení vedli personalisté firem individuálně dle svých požadavků pro zvolené pracovní místo. Uchazeči při nich museli prokázat nejen své odborné znalosti, ale i všeobecný přehled a schopnost komunikace.

Domnívám se, že ne jeden z nás se při pohovoru pořádně „zapotil“, nicméně nás tato skvělá zkušenost posunula zase o kousek vpřed. Nejcennějším bylo pro nás závěrečné zhodnocení našich schopností, znalostí a dovedností ze strany zástupců zaměstnavatelů a rady, jak se zlepšit, abychom to byli právě my, kteří při výběrovém řízení uspějí.

A co říci za všechny maturanty závěrem? Děkujeme zástupcům firem a organizací, kteří si na nás v předvánoční době udělali čas, děkujeme učitelům, kteří celou tuto skvělou akci připravili a děkujeme také panu řediteli, bez jeho „požehnání“ by se projekt neuskutečnil.

Nela Jurygáčková, O4.A

Fotogalerie ke zhlédnutí

4