Krajské kolo Soutěže v programování 2019

V pátek 26. 4. 2019 proběhlo na VŠB-TU Ostrava – Fakultě elektrotechniky a informatiky krajské kolo Soutěže v programování 2019. Na vypracování soutěžního zadání měli studenti čtyři hodiny. V odpoledních hodinách individuálně každý soutěžící prezentoval své řešení členům poroty.

Z naší školy se soutěže zúčastnili:

  • 2 studenti ze třídy G3.C: Denis Galuszka – 13. místo a Ondřej Franek – 20. místo
  • 2 studenti ze třídy G6.A: Petr Gajdošík – 16. místo a Ondřej Chlubna – 18. místo.

Všem 4 studentům děkujeme za reprezentaci naší školy.

Za PK informatiky Ing. Marie Szypková