Krakov a Vělička – cesta za poznáním

Těsně před podzimními prázdninami, 25. října 2016, se výprava našich studentů, tvořená především septimou, ale i studenty G3.A, G6.A, O3.A, O4.A, G4.D a G8.A, vydala na cestu k severním sousedům. Naším cílem bylo jedno z center polské kulturní historie – Krakov a následně polské turistické lákadlo č.1 – bývalý solný důl ve Věličce.

Abychom všechno stihli, museli jsme si opravdu přivstat, od školy jsme odjížděli už v šest ráno. V Krakově nás pře devátou vítalo slunečné počasí a i ten „smog wawelski“ na naši počest šlehal oheň. Vystoupali jsme k majestátnímu Wawelu a prohlédli si jeho jednotlivé části – katedrálu i zámek. Dozvěděli jsme se toho spoustu o polské historii i umění, snad jen těch gobelínů bylo trochu moc. Po prohlídce centra města se slavnou tržnicí – Sukiennicí, univerzitou, barbakánem (zbytek opevnění města) a věží s hejnalem (melodie hraná trubačem každou celou hodinu do všech čtyř světových stran z Mariánské věže kostela Panny Marie) jsme se rozprchli trochu pojíst a nadýchat se atmosféry města.

O půl třetí jsme se přesunuli do 15 km vzdálené Věličky, kde nás čekalo 2,5 hodinové zkoumání solného dolu. Díky úžasné paní průvodkyni to byla cesta nejen zajímavá a poučná, ale i zábavná. Pro ty, kteří by se chtěli zeptat – ano, i sůl ze stěn a stropů mnozí ochutnali. Je slaná!

Věřím, že se exkurze všem zúčastněným líbila, a těším se příště se stejně zaujatými a dochvilnými účastníky!

Mgr. Jana Bláhová

Fotogalerie ke zhlédnutí

krakow