Losování témat na Majáles

Jelikož se duben kvapem blíží a téma letošního Majálesu bylo dlouho obestřeno tajemstvím, využili jsme my, maturanti, příležitosti svátku zamilovaných, abychom jej konečně odhalili. Stalo se tak formou speciálního vydání Televizních novin, ve kterém jsme mimo jiné obeznámili studenty s významným výročím v dějinách českých médií – právě v letošním roce uplyne 70 let od zahájení televizního vysílání (první živé vysílání proběhlo 4. července ze Strahova).

Po krátkých úvodních scénkách, při kterých jsme divákům chtěli přiblížit atmosféru, v jaké se Majáles ponese, už došlo na samotné losování témat. Některé třídy byly příjemně překvapené, jiné se i přes nespokojenost s volbou rozhodly čelit této výzvě. Celý rozpis lze nalézt ve 2. patře pod vzducholodí.

Za všechny maturanty snad mohu říci jediné – těšíme se na vás 30. dubna!
Kateřina Eichlerová, G8.A

Fotogalerie ke zhlédnutí

LosovaniTemat