Pěvecký sbor vystoupil v polských Rydultowach

V pátek 19. ledna 2018 přijal náš pěvecký sbor pozvání polských Rydultow, našeho družebního města, aby vystoupil na „Večeru mezinárodních koled“, jehož cílem je pečovat o vánoční zvyky a tradice v Polsku. Letošní 15. ročník se konal v rámci oslav 70. výročí založení tamního gymnázia, proto měli posluchači možnost vyslechnout si krátký program žáků vybraných tříd školy, dále se jim představily místní sbory a sólisté. Sboristé byli velmi srdečně přijati a strávili ve společnosti polských přátel příjemný večer.

Mgr. Jana Lukšová

Rydultowy_2 Rydultowy_1

Rydultowy_4 Rydultowy_3