Pozvánka na akce Smíšeného pěveckého sboru

Smíšený pěvecký sbor GOA Orlová má od září za sebou kus práce. V říjnu sboristé absolvovali třídenní soustředění na Ostravici, kde se připravovali na nadcházející sezónu. Listopad a prosinec je jako každoročně sborovými akcemi nabitý.

Ve středu 11. listopadu sbor uctil několika písněmi památku válečných veteránů na pietním aktu, který se konal u místního památníku.

V sobotu 14. listopadu sbor odjíždí do Prahy, kde se uskuteční celorepublikový projekt pořádaný pražským sborem Besharmonie. V rámci oslav Dne studentstva vystoupí naši zpěváci v Betlémské kapli a společně s dalšími vybranými sbory předvedou kantátu Carmina Burana známého skladatele Carla Orffa.

V sobotu 28. listopadu bude sbor od 13 hodin vystupovat na vánočních trzích v Bohumíně a hned v pondělí 30. listopadu rozsvítí společně s Ilonou Csákovou vánoční strom u nás v Orlové. 2. prosince sbor přijal nabídku vystoupit již podruhé v Senátu České republiky, kde se bude slavnostně vyhlašovat titul „Nejlepší vesnice roku.“

Každoročně se sbor také účastní charitativního koncertu „Děti dětem“ ve Farním kostele narození Panny Marie v Orlové 1, kde vystupuje po boku slavných osobností. Letos se tento koncert bude konat 15. prosince, naši sboristé si tentokrát zazpívají společně s Martinem Chodúrem a Andreou Kalivodovou.

17. prosince naši zpěváci svým vystoupením zkrátí dlouhou chvíli pacientům hospitalizovaným v orlovské nemocnici, kde bude pro nemocné připraveno vánoční posezení. Sbor také chystá novoroční koncert, který se uskuteční v evangelickém kostele v Orlové 1, termín je stanoven na 7. ledna 2016.

Na všechny zmiňované akce jste všichni srdečně zváni.

Mgr. Jana Lukšová