Přednáška spojená s exkurzí do firmy BTComputers

V březnu 2018 se žáci T3.C v rámci projektové výuky zúčastnili přednášky spojené s exkurzí do IT firmy BTComputers sídlící v budově naší školy.

V přednáškové části představil majitel a jednatel pan Boris Otevřel svoji firmu BTComp, její vznik v roce 1996 – tedy ve stejném roce, ve kterém byla uvedena do provozu i naše školní budova. Žáky zajímala podstata 22leté úspěšné existence firmy BTComputers na orlovském trhu a okolí, ekonomické aspekty jejího fungování, způsob aktualizace zboží ve webové databázi, výběr zboží do obchodu i objednávky zboží dle přání zákazníka.

V rámci exkurze žáci zaplnili zákaznické prostory BTCompu, aby si prohlédli aktuální nabídku zboží a notebooků. Součástí nákupu zboží je i jejich servis, zaměstnanec David Miženko nám prozradil, že častou servisní činností bývají pokusy o záchranu nezálohovaných dat z harddisků uživatelů. V závěru exkurze p. Otevřel nabídl jednomu žákovi třídy možnost odborné praxe.

Děkujeme p. Otevřelovi za přínosnou přednášku i inspirující exkurzi ve své IT firmě a přejeme mu hodně spokojených zákazníků.

Ing. Marta Slawinská

BTComp1 BTComp2