Předvánoční Bažantka 2016

Poslední den ve škole v roce 2016 – 22. 12. byl ve znamení „Bažantky“. Tuto akci po projednání ve studentské radě připravili studenti 3. ročníků oborů T3.C a O3.A. Smyslem akce bylo pasování „bažantů“ – žáků prvních ročníků a jejich povýšení do stavu studenta. Ale také připravit zábavný program pro všechny žáky školy v předvánoční den. V programu vystoupili všichni studenti prvních a třetích ročníků, a to ve stylu vánočních pohádek či filmů, které si předem vylosovali. Program uváděli vtipní moderátoři, součástí programu byly soutěže pro „bažanty“ a v závěru byli pasováni nováčci na zkušené studenty, což museli potvrdit svým slibem a vypitím nápoje neblahé chuti. V závěru ocenila porota nejlepší vystoupení a pak si všichni popřáli pěkné Vánoce, mnoho štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku 2017.

Mgr. Roman Funk

Fotogalerie-1 Fotogalerie-2
bazantka2 bazantka1