Přehlídka gymnaziálních sborů Gymnasia Cantant

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 vyrazila početná skupina zpěváků do moravské metropole, kde se letos konal již XXIII. ročník hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů Gymnasia Cantant. Sbor našeho gymnázia poprvé zazpíval pod novým názvem – ARTEP. Tato změna proběhla z iniciativy nás, sboristů, a to především z úcty k naší sbormistryni Mgr. Petře Rašíkové. Pod jejím vedením dosáhl sbor v průběhu 16 let své existence mnoha úspěchů, a proto jsme se rozhodli, že je potřeba tuto úctu jako poděkování vyjádřit. ARTEP je tedy anagram křestního jména Petra. Zároveň interpretuje heslo: „V žilách nám tepe umění.“ A právě brněnská soutěžní přehlídka byla skvělou příležitostí, kde bychom jeho pravdivost mohli prokázat.

Program tohoto sborového festivalu byl jako každý rok opravdu pestrý. Užili jsme si jízdu ve speciálních šalinách, které jsou po cestě městem doprovázeny policejním doprovodem (což nejednomu cestujícímu navozuje pocit vlastní výjimečnosti), několik vystoupení, a to i přímo v centru Brna, a také závěrečný koncert. Mezitím jsme zkoušeli a pilovali poslední detaily, abychom na soutěži podali co nejlepší výkon.

Konkurence byla nemalá, do Brna se sjelo 16 pěveckých sborů z celé České republiky, každý s opravdu zajímavým repertoárem. Nám se ovšem podařilo je předčit a obhájit loňské zlaté pásmo! K nadšení z tohoto ocenění se přidalo ještě další. Mgr. Aleš Bína si po zásluze odvážel domů zvláštní cenu za klavírní doprovod.

Celá třídenní přehlídka byla skutečně skvělou událostí, ze které si odnášíme nejen ceny hmotné, ale také cenné vzpomínky na chvíle strávené se super lidmi.

Kateřina Eichlerová, G7.A

Artep1 Artep2

Artep3 Artep4