Projektový den aneb Učíme se týmové práci

Dne 28. ledna 2016 se studenti třetích ročníků studijních oborů Obchodní akademie a Veřejnosprávní činnost zúčastnili ekonomicko-správní soutěže s názvem Projektový den.

Náhodně vytvořené týmy budoucích ekonomů a veřejnosprávních pracovníků řešily testové úkoly z oblasti ekonomiky, práva, účetnictví a veřejné správy a zpracovávaly projekt s ekonomicko-sociální problematikou na téma Nezaměstnanost absolventů škol v České republice. Studenti se zabývali charakteristikou, příčinami a důsledky zadaného problému, navrhovali možná řešení a výstupy své týmové práce vyjádřili formou prezentace a případné diskuze.

V první skupině zvítězil pracovní tým ve složení Gabriela Komínková, Pavla Bieleszová, Jakub Opatřil a Adam Martínek, ve druhé skupině pracoval nejefektivněji pracovní tým tvořený studenty Michaela Buriánová, David Ngo a Vojtěch Pukovec. Absolutním vítězem soutěže se stal tým Radka Hanzlová, Veronika Sívková a Dominik Brevčinský soutěžící ve třetí skupině.

Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným studentům děkujeme za produktivní týmovou práci.

Za předmětovou komisi odborných ekonomických předmětů Ivana Brožíková