Školní kolo SOČ

Dne 23. 3. 2017 proběhlo školní kolo Středoškolské odborné činnosti. Svou práci prezentovaly tyto studentky:

Třída Studentky Téma
O3. A Hanáková Tereza, Skopalová Barbora, Cyříková Dominika Těhotenství
O3.A Paloncyová Bára, Turazová Kristýna, Zbedinová Alena Faktory mající vliv na rozhodování žáka ZŠ o výběru budoucího povolání
O3.A Jurygáčková Nela, Matušinská Darina, Židková Jana Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji
O2.A Kowolowská Tereza Mobilní telefony

 
Všechny studentky získaly odměnu Nadačního fondu GOA Orlová a postoupily do okresního kola.

Výše uvedeným účastníkům děkujeme za účast a zodpovědný přístup k soutěži.

Přejeme hodně úspěchů v okresním kole, které se koná 12. 4. 2017 v Českém Těšíně.

Ing. Cieślarová Olga