Školní kolo soutěže „Má dáti – Dal“

V pondělí 30. 11. 2015 se na naší škole konalo školní kolo soutěže „Má dáti – Dal“. Soutěže se zúčastnilo osm studentů ze třídy O4.A. Soutěž měla dvě části.

V první části studenti řešili příklady zaměřené na účetní případy týkající se dlouhodobého majetku, zásob, finančního majetku a zúčtovacích vztahů. Ve druhé části se potýkali s problematikou mezd, účetní závěrky a uzávěrky.

Na prvním místě se umístila Jana Gabrielová, na druhém Matěj Křížecký a na třetím Barbora Boniatti.

Blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů nejen v soutěžích, ale také u maturity.

Za předmětovou komisi odborných ekonomických předmětů Ing. Halina Rajnochová