Středoškolská odborná činnost

Dne 17. 4. 2019 proběhlo okresní kolo SOČ ve Středisku volného času Amos v Českém Těšíně. Naši školu reprezentovali:

– Jan Rusoň ze třídy G6.A s tématem „Exoplanety“
– Jiří Kozák a Jan Stařičný ze třídy O2.A měli téma „Top 4 konspirační teorie“
– Sára Ferdianová a Lucie Krakowczyková ze třídy O3.A s prací na téma „Sérioví a masoví vrazi“.

Děvčata z O3.A obsadila čtvrté místo, hoši z O2.A třetí místo a Jan Rusoň 2. místo s postupem do krajského kola SOČ.

Všem zúčastněným děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a Honzovi Rusoňovi přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Ing. Cieślarová Olga