Studentky třídy O4.A obhájily 1. místo v Regionální soutěži v účetnictví

Dne 15. 11. 2016 se 6 studentek třídy O4.A zúčastnilo již 12. ročníku Regionální soutěže v účetnictví, kterou pořádala Obchodní akademie Přerov. Celkem se soutěže zúčastnilo 10 družstev ze 4 škol.

Naše studentky, Radka Hanzlová, Gabriela Komínková a Markéta Plášková obhájily 1. místo, které i v minulém ročníku získali naši studenti. Druhé družstvo se umístilo na 5. místě.

Všem děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a vítězům gratulujeme.

Za PK odborných předmětů Ing. Halina Rajnochová

???? ????

???? ????