Úspěch žáků tercie v okresním kole Matematické olympiády

V úterý 4. dubna 2017 se konalo ve Středisku volného času JUVENTUS v Karviné okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z8. Naši školu reprezentovali tři žáci tercie. Olympiády se zúčastnilo celkem 43 žáků z 20 škol okresu Karviná. Pouze 16 z nich se stalo úspěšnými řešiteli a mezi nimi byli 2 naši výborní počtáři.

Karolína Bialoňová se umístila na krásném 5. – 6. místě a David Vrátný obsadil 11. – 12. místo.

Oběma skvělým matematikům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho dalších matematických úspěchů.

Za PK matematiky Mgr. Eva Tedová