Úspěchy studentů O4.A v celostátním finále Soutěže v účetnictví Má dáti Dal

Ve dnech 24. a 25. ledna 2018 se ve Znojmě konal 12. ročník celostátní soutěže v účetnictví MÁ DÁTI – DAL 2018.

Organizátorem soutěže je každoročně SVŠE Znojmo. Soutěž je určena pro studenty čtvrtých ročníků obchodních akademií a ostatních středních odborných škol s výukou účetnictví. Letošního ročníku se zúčastnilo 90 studentů ze 45 škol. Naší školu reprezentovali studenti oboru obchodní akademie, Barbora Skopalová a David Koždoň.

První den odpoledne probíhala tzv. „certifikovaná část“. Studenti účtovali příklady z jednotlivých oblastí finančního účetnictví. Tato část trvala 4 hodiny. Celkem mohli získat 100 bodů. Barbora získala 96,5 bodů a David 90 bodů. Vzhledem k tomu, že oba získali více jak 60 bodů, obdrží od SVŠE Znojmo osvědčení o úspěšném vykonání certifikační zkoušky z účetnictví.

Druhý den dopoledne řešili studenti elektronický test, který obsahoval 116 znalostních otázek. Maximálně mohli získat 50 bodů. Barbora získala 42,4 a David 34,7.

V celkovém hodnocení studentů se Barbora Skopalová umístila na 4. místě a domů si odvezla jednu z 10 věcných cen. David Koždoň se umístil na 20. místě.

Kromě studentů byly hodnoceny i školy (sčítaly se body obou studentů) a naše škola, díky výsledkům Barbory a Davida, se umístila na 4. místě.

Barboře i Davidovi děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů nejenom v účetnictví.

Za PK odborných předmětů Ing. Halina Rajnochová