Úspěšná reprezentace školy v Matematickém klokanovi

I letos se naši studenti zapojili do celoevropské soutěže Matematický klokan a někteří se vklínili mezi 20 nejlepších v našem okrese, což lze považovat za nemalý úspěch.
V kategorii Benjamín se v okresním kole, jehož se zúčastnilo 1124 žáků, umístila Adéla Grycmonová (G2.A) na skvělém 3. místě!

Mezi 225 účastníky kategorie Junior se na vynikajícím 5. místě umístil Martin Adamczyk (G6.A) a na 14. místě Magdaléna Gencová (G6.A).

V kategorii Student skončil Tomáš Daněk (G7.A) na 12. místě a Bich Phuong Phamová (G8.A) na 17. místě ze 147 zúčastněných.

Všem řešitelům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Maturantce Renátě Bich Phuong Phamové přejeme, aby se jí během pomaturitního studia dařilo alespoň tak dobře, jako během osmileté reprezentace naší školy v matematických soutěžích…

Za PK matematiky Mgr. Roman Krpec