Úspěšná reprezentace školy ve Fyzikální olympiádě

I v letošním školním roce se naši středoškoláci zapojili do řešení úloh Fyzikální olympiády a někteří z nich se kvalifikovali do krajského kola. Jsou to Radim Urban z kvinty a Ondřej Chlubna z kvarty. Ondřej se nejprve stal vítězem okresního kola a poté se zařadil mezi tzv. úspěšné řešitele kola krajského!

Oběma studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Roman Krpec