Úspěšná reprezentace školy ve Fyzikální olympiádě

I v letošním školním roce se někteří naši studenti zapojili do řešení úloh Fyzikální olympiády pro základní školy a všichni se v okresním kole umístili mezi desítkou nejlepších.

Radim Urban z kvarty se v kategorii devátých tříd umístil na 8. místě, v kategorii osmých tříd se Ondřej Chlubna  z tercie umístil na 4. – 6. místě a Anna Machačová také z tercie na 8. – 9. místě.

Všem olympionikům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně podobných úspěchů v dalších soutěžích.

Mgr. Roman Krpec