Úspěšná reprezentace v matematických soutěžích

V úterý 24. 11. 2015 proběhlo ve školách celé ČR národní kolo Internetové matematické olympiády družstev. Této soutěže se účastní sedmičlenná družstva, která mají během dvou hodin vyřešit co nejvíce úkolů matematického charakteru. Tým naší školy dosáhl velice pěkného umístění. Z 201 zúčastněných škol jsme obsadili 57. místo, což nás řadí do kategorie nadprůměrných. Letos nás skvěle reprezentovali Adam Ivora (kapitán týmu), Martin Adamczyk, Adam Fialka, Magdaléna Gencová, Vojtěch Kielkovský, Tereza Miklóšová a Václav Pastušek.

Kapitán našeho týmu Adam Ivora si navíc zapřemýšlel také v celostátním kole Logické olympiády, které se konalo 30. 11. 2015 v Míčovně Pražského hradu. A opět můžeme hovořit o nemalém úspěchu! Adam se umístil na pěkném 31. místě (3. místo v rámci Moravskoslezského kraje).

Všem studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Za PK matematiky Mgr. Roman Krpec