Vítězství v regionální grafické soutěži ET Professional

Ve středu 10. 5. 2017 proběhl na Obchodní akademii Ostrava–Mariánské Hory třetí ročník regionální soutěže pro studenty středních škol ET Professional zaměřenou na počítačovou grafiku a média. Soutěž měla dvě části – v domácí části studenti zpracovali grafické soubory na téma Můj pohled na věc 3 krát jinak, ve finále proběhlo promítání všech studentských prací a testování jejich teoretických znalostí.

Naši školu reprezentoval student Ludvík Skála ze třídy T3.C, který úspěšně navázal na naše úspěchy z druhého ročníku a zvítězil. Kromě diplomu Ludvík obdržel i hodnotnou cenu – tablet ASUS ZenPad10.

Děkujeme za reprezentaci naší školy a blahopřejeme k 1. místu v soutěži.

Ing. Marie Szypková

Oficiální zpráva o soutěži:
http://www.oao.cz/index.php/22-stalo-se/prirodovedne-predmety/641-et-professional-2017

ETProfessional1 ETProfessional2 ETProfessional3

Ludvíkova grafická práce na téma Můj pohled na věc 3 krát jinak

Skála_Snímek1

Skála_Snímek2

Skála_Snímek3

Skála_Diplom