Webináře Time management a Kybernetická bezpečnost

V měsíci únoru 2021 se naše třída T3.C účastnila třech internetových webinářů pod vedením Ing. Lumíra Balhara, který u nás jeden rok učil počítačové sítě, takže je s naší školou seznámen.

První z těchto webinářů se zaměřoval na Time management. Dozvěděli jsme se, jak pracovat se svým časem, plánovat si věci dopředu a jak efektivně využít každou minutu dne. Jde o to naučit se využívat svůj čas tak, aby se každá věc, kterou plánujete, stala vaší denní rutinou. Tento životní styl je lepší se naučit v mladém věku, protože v budoucnu byste mohli mít více práce, než byste zvládali stíhat. Jeden ze způsobů, jak si lépe plánovat život, by měl být tzv. To-do list, do kterého si zapisujeme všechny věci nebo úkoly, které bychom měli splnit. Díky tomu si je nepotřebujeme pamatovat, ale stačí se podívat do To-do listu, kde uvidíme, co jsme si na daný den naplánovali. Další z technik může být Pomodoro technika. Jde o to rozvrhnout si jakoukoliv činnost do úseku o délce dvaceti pěti minut, kdy se soustředíme pouze na daný úkol, a po této době si dát pauzu pět minut.

Následující dva webináře se zaměřovaly na kybernetickou bezpečnost. V první části jsme si řekli něco o útocích nejen na zařízení, ale také i přímo na lidi. Dozvěděli jsme se, že bychom na každé stránce měli používat jiné heslo a že není úplně bezpečné si je pamatovat a v žádném případě někam zapisovat a že bychom měli si dávat pozor, co publikujeme na sociálních sítích, jelikož z nich lze zjistit mnoho informací. Druhá část se zaměřovala přímo na příklady útoků jako jsou MITM, DoS, DDoS a vysvětlovali jsme si, jak tyto útoky fungují a jak se před nimi chránit. V případě, když vytváříme vlastní kód, bychom si měli dávat pozor na bezpečnostní prvky a také si tyto kódy nechat testovat.

Webináře jsme si moc užili, připadaly nám zajímavé a doufáme, že nás v budoucnu čekají další. Děkujeme p. Ing. L. Balharovi a p. učitelkám Ing. M. Slawinské a Ing. M. Szypkové.

Za třídu T3.C Jiří Hanidžiar a Ondřej Gyüre