Zdravověda v praxi

Dne 16. 11. 2015 jsme se kolem 11. hodiny sešli v tělocvičně, kde byla pro třídy sekundu, tercii a kvartu připravena akce pod názvem Zdravověda v praxi. Projekt probíhal tak, že se z našich spolužáků stali figuranti s různými zraněními a naším úkolem bylo jim pomoci. My ostatní jsme řešili taková zranění, jako je např. otrava, popáleniny, zlomenina, řezná rána atd. Dále jsme si vyzkoušeli resuscitaci a stabilizační polohu. Vše bylo řešeno odborně, jelikož vše probíhalo za pomoci studentek Střední zdravotnické školy z Karviné a našich studentů, kteří jsou členy ČČK v Orlové.

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, které nám mohou pomoci při záchraně života. Od 13. hodiny všechny třídy přešly na krytý bazén v Orlové, kde nám naši tělocvikáři vysvětlili a ukázali záchranu tonoucího, poté jsme měli volné plavání. Doufáme, že se taková akce bude opakovat.

Za žáky sekundy a tercie Julie Zapletalová a Krystýna Šotková

Fotogalerie ke zhlédnutí

Videoreportáž na TV Polar ke zhlédnutí