Zkouška z moderní korespondence ENTER

Zimního termínu zkoušky z obchodní korespondence se zúčastnilo celkem 14 žáků ze tříd V4.A, V4.B a O4.A.

Všichni žáci úspěšně složili zkoušku a obdrželi CERTIFIKÁT, kterým prokazují, že v souladu s ČSN 01 6910 ovládají všechny formy moderních způsobů komunikace v obchodním styku, včetně náročných příloh.

Garanty a partnery zkoušky jsou Governance Institute, Technologické centrum AV ČR, Enterprise Europe Network a Intel.

Ing. Pavlína Palová, Ing. Bialońová Katarína