Adaptační kurzy 1. ročníků v Soběšovicích

V druhém zářijovém týdnu se postupně vydali studenti 1. ročníků všech oborů naší školy na dvoudenní pobyt do Soběšovic, aby se v krásném počasí i prostředí u Žermanické přehrady seznámili a lépe připravili na čtyři roky soužití ve třídách.

Pod vedením lektorů a za účasti svých třídních učitelek se věnovali aktivitám jak „statickým“, tak pohybovým. Po vzájemném představení sebe, svých koníčků a přání do budoucna se vydali ven, kde při plnění různých úkolů poznávali, jak moc je pro úspěch týmu či skupiny potřebná vzájemná spolupráce a tolerance. Ať už museli projít areálem poslepu, závislí na řízení jediného vidícího, nebo vymyslet, jak dostat šest lidí otvory v pavučině, aniž by se jí dotkli, nebo z houpajícího se mola úspěšně nastoupit do šlapadel, případně zorganizovat co nejrychlejší distribuci míče skrz skupinu, potřebu vstřícné komunikace a porozumění pochopili během krátké doby všichni. Druhý den pak aktivity pokračovaly společnou snahou vytvořit pravidla pro budoucí život ve třídě a vytvářením „obrazu“ třídy. Domů pak už neodjížděli přijímacími zkouškami vybraní jednotlivci, ale G1.C, O1.A, T1.C a V1.A.

Přejme si, aby vyjádřená dobrá vůle k společné práci, kamarádství a toleranci vydržela ve všech třídách až do maturity.

Za třídní letošních prváků Mgr. Jana Bláhová

Fotogalerie ke zhlédnutí